Skriftene
  Lære og pakter 55
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 55

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184–186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger om ham av Herren.

  1–3: W.W. Phelps er kalt og utvalgt til å bli døpt, ordinert til eldste og til å forkynne evangeliet. 4: Han skal også skrive bøker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5–6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.

  1 Se, så sier Herren til deg, min tjener William — ja, hele ajordens Herre — du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt bdøpt i vann, og hvis du gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære, skal du få forlatelse for dine synder og motta Den Hellige Ånd ved chåndspåleggelse,

  2 og så skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til å være en eldste i denne kirke, til å forkynne omvendelse og asyndenes forlatelse ved dåp i Jesu Kristi den levende Guds Sønns navn.

  3 Og enhver som du legger dine hender på, og hvis de er angrende for mitt åsyn, skal du ha kraft til å gi Den Hellige Ånd.

  4 Og videre skal du utpekes til å hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med å trykke, velge ut og skrive abøker for kirkens skoler for at også små barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

  5 Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så du kan bli abosatt i ditt arveland og utføre dette arbeidet.

  6 Og videre la også min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det øvrige skal gjøres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.