Skriftene
Lære og pakter 55
forrige neste

Kapittel 55

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til William W. Phelps i Kirtland, Ohio, den 14. juni 1831. Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten søkte opplysninger om ham av Herren.

1–3: William W. Phelps er kalt og utvalgt til å bli døpt, ordinert til eldste og til å forkynne evangeliet. 4: Han skal også skrive bøker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5–6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.

1 Se, så sier Herren til deg, min tjener William – ja, hele ajordens Herre – du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt bdøpt i vann, og hvis du gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min ære, skal du få forlatelse for dine synder og motta Den hellige ånd ved chåndspåleggelse,

2 og så skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til å være en eldste i denne kirke, til å forkynne omvendelse og syndenes aforlatelse ved dåp i Jesu Kristi den levende Guds Sønns navn.

3 Og enhver som du legger dine hender på, og hvis de er angrende for mitt åsyn, skal du ha kraft til å gi Den hellige ånd.

4 Og videre skal du utpekes til å hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med å trykke, velge ut og skrive abøker for kirkens skoler for at også små barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

5 Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, så du kan bli abosatt i ditt arveland og utføre dette arbeidet.

6 Og videre la også min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det øvrige skal gjøres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.