Skriftene
Lære og pakter 33


Kapittel 33

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Ezra Thayre og Northrop Sweet i Fayette, New York i oktober 1830. Som innledning til denne åpenbaringen står det i Joseph Smiths historie at “Herren … er alltid rede til å undervise dem som flittig søker i tro.”

1–4: Arbeidere kalles for å forkynne evangeliet i ellevte time. 5–6: Kirken er opprettet, og de utvalgte skal samles. 7–10: Omvend dere, for himmelens rike er for hånden. 11–15: Kirken er bygget på evangeliets klippe. 16–18: Bered dere til Brudgommen kommer.

1 Se, jeg sier dere, mine tjenere Ezra og Northrop, åpne deres ører og lytt til Herren deres Guds røst, hvis aord er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, sjel og ånd, og er en tyder av bhjertets tanker og hensikter.

2 For sannelig, sannelig sier jeg dere, at dere er kalt til å oppløfte deres røst som med en abasuns lyd, til å forkynne mitt evangelium for en vrang og fordervet generasjon.

3 For se, amarken er allerede hvit til innhøstning, og det er den bellevte time og den csiste gang jeg skal kalle arbeidere til min vingård.

4 Og min avingård er blitt fullstendig bfordervet, og det er ingen som gjør cgodt unntatt noen få, og de dfeiler ofte på grunn av eprestelist da alles sinn er fordervet.

5 Og sannelig, sannelig sier jeg dere, at denne akirke har jeg bopprettet og kalt ut av villmarken.

6 Og likeledes vil jeg asamle mine utvalgte fra bjordens fire hjørner, ja, alle som vil tro på meg og lytte til min røst.

7 Ja, sannelig, sannelig sier jeg dere at marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, støt frem med deres sigd og høst av all deres makt, sinn og styrke.

8 aOpplat deres munn og den skal bli fylt, og dere skal bli som bNephi i fordums tid som reiste fra Jerusalem ut i villmarken.

9 Ja, opplat deres munn og spar ikke, og mange akornbånd skal bli lagt på deres rygger, for se, jeg er med dere.

10 Ja, opplat deres munn, den skal bli fylt, og dere skal si: aOmvend dere, omvend dere, bered Herrens vei og gjør hans stier rette, for himmelens rike er for hånden,

11 ja, omvend dere og enhver av dere la seg adøpe til sine synders forlatelse, ja, bli døpt med vann, og så kommer dåpen med ild og med Den hellige ånd.

12 Se, sannelig, sannelig sier jeg dere: Dette er mitt aevangelium, og kom ihu at de skal ha tro på meg, ellers kan de ikke på noen måte bli frelst,

13 og på denne aklippe vil jeg bygge min kirke, ja, på denne klippe er dere bygget, og hvis dere fortsetter, skal bhelvetes porter ikke få makt over dere.

14 Og dere skal komme ihu kirkens aartikler og pakter, og holde dem.

15 Og den som har tro, skal dere abekrefte ved bhåndspåleggelse i min kirke, og jeg vil skjenke dem cDen hellige ånds gave.

16 Og Mormons bok og de hellige askrifter er gitt av meg til deres bundervisning, og min Ånds kraft clevendegjør alle ting.

17 Derfor, vær trofaste, be alltid, sørg for at deres lamper er gjort istand og brenner, og ha olje med dere så dere kan være rede til aBrudgommens komme –

18 for se, sannelig, sannelig sier jeg dere, jeg akommer hastig. Slik er det. Amen.