Skriftene
Lære og pakter 14


Kapittel 14

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York i juni 1829. Familien Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok. Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig og han hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var i ferd med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine personlige plikter. Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og tummim. David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.

1–6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7–8: Evig liv er den største av Guds gaver. 9–11: Kristus skapte himlene og jorden.

1 aEt stort og vidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord.

3 Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4 Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5 Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6 Søk å fremme og opprette mitt Sion. Hold mine bud i alle ting.

7 Og hvis du aholder mine bud og bholder ut til enden, skal du få cevig liv som er den største av alle Guds gaver.

8 Og det skal skje at hvis du ber Faderen i mitt navn, med fast tro, skal du motta aDen hellige ånd som gir å tale så du kan stå som et bvitne om de ting du både skal chøre og se, og så du også kan forkynne omvendelse til denne generasjon.

9 Se, jeg er aJesus Kristus, den blevende Guds cSønn, som dskapte himlene og ejorden, et flys som ikke kan skjules i gmørket.

10 Derfor må jeg bringe frem afylden av mitt evangelium, fra bhedningefolkene og til Israels hus.

11 Og se, du er David, og du er kalt til å hjelpe til, og hvis du gjør det og er trofast, skal du bli velsignet, både åndelig og timelig, og din lønn skal bli stor. Amen.