Skriftene
  Lære og pakter 40
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 40

  Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, i januar 1831 (History of the Church 1:145). Før denne åpenbaringen ble nedtegnet, skrev profeten: “Da James Covill forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (History of the Church 1:145).

  1–3: Frykt for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fører til at evangeliet blir forkastet.

  1 Se, sannelig sier jeg dere, at min tjener aJames Covills hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord.

  2 Og han amottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for bforfølgelse, samt verdens bekymringer, fikk ham til å cforkaste ordet.

  3 Derfor brøt han min pakt, og det er opp til meg å gjøre med ham som det synes meg best. Amen.