Skriftene
Lære og pakter 40


Kapittel 40

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Fayette, New York, den 6. januar 1831. Innen denne åpenbaringen ble nedtegnet, står det i Profetens historie: “Da James [Covel] forkastet Herrens ord og vendte tilbake til sine tidligere prinsipper og til sitt folk, ga Herren meg og Sidney Rigdon følgende åpenbaring” (se kapittel 39).

1–3: Frykt for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fører til at evangeliet blir forkastet.

1 Se, sannelig sier jeg dere, at min tjener James Covels hjerte var rettferdig for meg, for han sluttet en pakt med meg at han ville adlyde mitt ord.

2 Og han mottok ordet med glede, men straks fristet Satan ham, og frykten for forfølgelse, samt verdens bekymringer, fikk ham til å forkaste ordet.

3 Derfor brøt han min pakt, og det er opp til meg å gjøre med ham som det synes meg best. Amen.

Skriv ut