Skriftene
Lære og pakter 125


Kapittel 125

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois i mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet.

1–4: De hellige skal bygge byer og samles i Sions staver.

1 Hva er Herrens vilje med de hellige i Iowa-territoriet?

2 Sannelig, så sier Herren, jeg sier til dere: Hvis de som kaller seg ved mitt navn og forsøker å være mine hellige – hvis de vil gjøre min vilje og holde mine bud som gjelder dem – la dem samle seg på de steder jeg skal anvise dem ved min tjener Joseph og bygge byer til mitt navn så de kan være forberedt på det som er i vente i en kommende tid.

3 La dem bygge en by til mitt navn på landområdet rett overfor byen Nauvoo, og la den få navnet Zarahemla.

4 Og la alle som kommer fra øst og vest og nord og syd som ønsker å bo der, motta sin arv der såvel som i byen Nashville eller i byen Nauvoo og i alle staver som jeg har utpekt, sier Herren.

Skriv ut