Skriftene
Lære og pakter 92
forrige neste

Kapittel 92

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833. Åpenbaringen instruerer Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt som rådgiver til Joseph Smith, i hans oppgaver i Det forente firma (se forordet til kapittel 78 og 82).

1–2: Herren gir et bud angående innlemmelse i den forente orden.

1 Sannelig, så sier Herren: Jeg gir til den aforente orden, organisert i henhold til det bud som er gitt tidligere, en åpenbaring og et bud angående min tjener Frederick G. Williams, at dere skal motta ham i ordenen. Det jeg sier til én, sier jeg til alle.

2 Og videre sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams: Du skal være et aktivt medlem av denne orden, og såfremt du er trofast i å holde alle bud som er gitt tidligere, skal du bli velsignet for evig. Amen.