Skriftene
  Lære og pakter 83
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 83

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269–270). Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.

  1–4: Kvinner og barn har krav på underhold fra sine ektemenn og fedre. 5–6: Enker og foreldreløse barn har krav på underhold fra Kirken.

  1 Sannelig, så sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhører kirken og som har amistet sine ektemenn eller fedre:

  2 Kvinner har akrav på underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er overtredere, skal de ha samfunn med kirken.

  3 Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli på sin tildelte arv i henhold til landets lover.

  4 Alle abarn har krav på underhold av sine foreldre inntil de er myndige.

  5 Og deretter har de krav på kirken, eller med andre ord på Herrens alagerhus, hvis deres foreldre ikke har noe de kan gi dem som arv.

  6 Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og aenker og foreldreløse skal forsørges, likeledes de bfattige. Amen.