Skriftene
Lære og pakter 83


Kapittel 83

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832. Denne åpenbaringen ble mottatt mens profeten satt i rådsmøte med sine brødre.

1–4: Kvinner og barn har krav på underhold fra sine ektemenn og fedre. 5–6: Enker og foreldreløse barn har krav på underhold fra Kirken.

1 Sannelig, så sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhører kirken og som har mistet sine ektemenn eller fedre:

2 Kvinner har krav på underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er overtredere, skal de ha samfunn med kirken.

3 Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli på sin tildelte arv i henhold til landets lover.

4 Alle barn har krav på underhold av sine foreldre inntil de er myndige.

5 Og deretter har de krav på kirken, eller med andre ord på Herrens lagerhus, hvis deres foreldre ikke har noe de kan gi dem som arv.

6 Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og enker og foreldreløse skal forsørges, likeledes de fattige. Amen.

Skriv ut