Skriftene
Lære og pakter 79


Kapittel 79

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 12. mars 1832.

1–4: Jared Carter blir kalt til å forkynne evangeliet ved Trøsteren.

1 Sannelig sier jeg deg, det er min vilje at min tjener Jared Carter skulle reise tilbake til den østlige del av landet, fra sted til sted og fra by til by i kraft av den aordinasjon han er blitt ordinert med, og forkynne godt budskap om stor glede, ja, det evige evangelium.

2 Og jeg vil sende ham aTrøsteren, som skal lære ham sannheten og den vei han skal gå,

3 og hvis han er trofast, vil jeg igjen krone ham med kornbånd.

4 Derfor, fryd deg i ditt hjerte, min tjener Jared Carter, og afrykt ikke, sier din Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.