Skriftene
Lære og pakter 91
forrige neste

Kapittel 91

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833. Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skriftene som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og mottok denne undervisning.

1–3: De apokryfiske bøker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilføyelser som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er til gavn for dem som er opplyst av Ånden.

1 Sannelig, så sier Herren til deg angående aDe apokryfiske bøker: Det er mange ting i dem som er sanne, og de er for det meste riktig oversatt.

2 Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilføyelser foretatt av menneskehånd.

3 Sannelig, jeg sier deg at det ikke er nødvendig å oversette De apokryfiske bøker.

4 Derfor, den som leser dem, la ham aforstå, for Ånden åpenbarer sannhet.

5 Og den som er opplyst av aÅnden, skal ha nytte av dem.

6 Og den som ikke mottar av Ånden, kan ikke ha nytte av dem. Derfor er det ikke nødvendig at de skulle oversettes. Amen.