Skriftene
  Lære og pakter 91
  Footnotes
  Theme

  Kapittel 91

  Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331–332). Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og mottok denne undervisning.

  1–3: De apokryfiske bøker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilføyelser som ikke er sanne. 4–6: Bøkene er til gavn for dem som er opplyst av Ånden.

  1 Sannelig, så sier Herren til deg angående aDe apokryfiske bøker: Det er mange ting i dem som er sanne, og de er for det meste riktig oversatt.

  2 Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilføyelser foretatt av menneskehånd.

  3 Sannelig, jeg sier deg at det ikke er nødvendig å oversette De apokryfiske bøker.

  4 Derfor, den som leser dem, la ham aforstå, for Ånden åpenbarer sannhet.

  5 Og den som er opplyst av aÅnden, skal ha nytte av dem.

  6 Og den som ikke mottar av Ånden, kan ikke ha nytte av dem. Derfor er det ikke nødvendig at de skulle oversettes. Amen.