2 Nephi 14

Kapittel 14

Sion og hennes døtre vil bli forløst og renset på tusenårsrikets dag – Sammenlign med Jesaja 4. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Og på den dag skal syv kvinner gripe fatt i én mann og si: Vi vil ete vårt eget brød og kle oss i våre egne klær, la oss bare kalles ved ditt navn for å ta bort vår askam.

2 På den dag skal Herrens agren være vakker og herlig, og jordens frukt utsøkt og behagelig for dem av Israel som slapp bort.

3 Og det skal skje at de som er tilbake i Sion og som blir igjen i Jerusalem, skal kalles hellige, hver den som er nedskrevet blant de levende i Jerusalem,

4 anår Herren får btvettet bort Sions døtres urenhet og får renset Jerusalems blod ut av Jerusalem ved dommens ånd og ved cildens ånd.

5 Og over hvert bosted på Sions berg og over hennes forsamlinger vil Herren skape en asky og en røk om dagen og skinnet av en luende ild om natten, for all Sions herlighet skal være beskyttet.

6 Og det skal være et tabernakel til skygge mot heten om dagen og et atilfluktssted, et skjul, mot uvær og mot regn.