2 Nephi 24

Kapittel 24

Israel vil bli samlet og vil få del i en tusenårig hvile – Lucifer ble utstøtt fra himmelen på grunn av opprør – Israel vil seire over Babylon (verden) – Sammenlign med Jesaja 14. Ca. 559–545 f.Kr.

1 For Herren vil forbarme seg over Jakob og igjen autvelge Israel og bosette dem i deres eget land. Og de bfremmede skal slutte seg til dem, og de skal holde seg til Jakobs hus.

2 aOg folket skal ta dem og føre dem til deres sted, ja, fra det fjerne like fra jordens ender, og de skal vende tilbake til sine blovede land. Og Israels hus skal eie dem, og Herrens land skal være for ctjenere og tjenerinner, og de skal ta dem til fange som holdt dem i fangenskap, og de skal herske over sine undertrykkere.

3 Og på den dag skal det skje at Herren skal gi deg ahvile fra din sorg og fra din frykt og fra den hårde trelldom du ble tvunget inn i.

4 Og på den dag skal det skje at du skal gjenta dette ordspråk for aBabylons konge og si: Se, hvordan undertrykkeren og den gyldne by har fått en ende!

5 Herren har brutt i stykker de ugudeliges stav, herskernes septre,

6 han som i harme slo folket slag på slag. Han som i vrede hersket over nasjoner, blir forfulgt, og ingen hindrer det.

7 Hele jorden har fått hvile og ro, de bryter ut i afrydesang.

8 Ja, agrantrærne gleder seg over deg, det samme gjør Libanons sedrer, og sier: Etter at du bfalt, har cingen kommet for å felle oss.

9 aHelvete nedenunder gjør seg rede for å møte deg når du kommer, det vekker de bdøde for deg, ja, alle jordens store, det får alle nasjoners konger til å stå opp fra sine troner.

10 De skal alle tale til deg og si: Er du også blitt svak som oss? Er du blitt lik oss?

11 Din prakt er lagt i grav, dine harpers klang høres ikke, ormer er spredt ut under deg, og larver dekker deg.

12 aHvordan er du falt fra himmelen, bLucifer, du morgenrødens sønn? Er du styrtet ned til jorden, du som svekket nasjonene?

13 For du har sagt i ditt hjerte: aTil himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil også ta sete på forsamlingens fjell i det ytterste bnord.

14 Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil være lik Den Høyeste.

15 Likevel skal du støtes ned til helvete, til aavgrunnens dyp.

16 De som ser deg, skal astirre på deg og skal mønstre deg og si: Er dette den mannen som fikk jorden til å beve og riker til å skjelve,

17 og gjorde verden til en villmark og ødela dens byer og ikke åpnet fengselet for sine fanger?

18 Alle nasjonenes konger, ja, alle sammen, ligger med ære, alle som en i asitt eget hus.

19 Men du er kastet ut av din grav som en aavskyelig gren – og levningen av dem som er slått ihjel, stukket ned med et sverd – som går ned til bavgrunnens stener som et åtsel tråkket under fot.

20 Du skal ikke bli gravlagt som dem, for du har ødelagt ditt land og slått ditt folk ihjel. aUgjerningsmenns bavkom skal aldri mer nevnes.

21 Gjør klar til et blodbad på hans barn for deres fedres asynder, så de ikke reiser seg hverken for å ta landet i besittelse eller fylle all verden med byer.

22 For jeg vil reise meg mot dem, sier Hærskarenes Herre, og utrydde av Babylon anavn og levning og sønn og bnevø, sier Herren.

23 Jeg vil også gjøre det til et atilholdssted for hegren, fylle det med vannpytter, og jeg vil feie det bort med ødeleggelsens bkost, sier Hærskarenes Herre.

24 Hærskarenes Herre har sverget og sagt: Sannelig, som jeg har tenkt, slik skal det skje, og det jeg har besluttet, det skal stå fast.

25 Og jeg vil føre aassyreren inn i mitt land og tråkke ham under fot på bmine fjell. Da skal hans cåk tas av dem og hans byrde løftes fra deres skuldre.

26 aDette er den beslutning som er besluttet om all jorden, og dette er den hånd som er rakt ut over alle nasjoner.

27 For Hærskarenes Herre har besluttet det, og hvem gjør det til intet? Og hans hånd er utrakt, og hvem kan vende den bort?

28 I kong aAkas’ bdødsår kom denne byrde:

29 Gled deg ikke, hele Filisterland, om hans stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en basilisk komme frem, og dens frukt skal være en brennende, flyvende slange.

30 Og den fattiges førstefødte skal finne føde, og de trengende skal hvile i trygghet, og jeg vil drepe din rot med sult, og din levning skal han slå ihjel.

31 Hyl, du port, skrik, du by. Hele Filisterland er gått i oppløsning, for fra nord skal det komme en røk, og ingen skal være alene i hans bestemte tid.

32 Hvilket svar skal gis til nasjonenes sendebud? At Herren har grunnfestet aSion, og de bfattige blant hans folk skal ha ctillit til den.