2 Nephi 29

Kapittel 29

Mange av hedningefolkene vil forkaste Mormons bok – De vil si: Vi trenger ingen annen bibel – Herren taler til mange nasjoner – Han vil dømme verden ut fra de bøker som skal skrives. Ca. 559–545 f.Kr.

1 Men se, det skal være mange – på den dag når jeg skal begynne å utføre et aforunderlig verk blant dem, så jeg kan huske mine bpakter som jeg har inngått med menneskenes barn, så jeg for cannen gang kan rekke ut min hånd igjen for å gjenvinne mitt folk, som er av Israels hus,

2 og også så jeg kan huske de løfter som jeg har gitt til deg, Nephi, og også til din far, at jeg ville huske deres ætt og at aderes ætts ord skulle gå ut av min munn til deres ætt, og mine ord skal bhvisle frem til jordens ender og være et cbanner for mitt folk, som er av Israels hus –

3 og fordi mine ord skal hvisle frem, skal mange av hedningefolkene si: En abibel, en bibel! Vi har en bibel, og det kan ikke være noen annen bibel.

4 Men så sier Gud Herren: Dårer, de skal ha en bibel, og den skal gå ut fra ajødene, min pakts folk i fordums tid. Og hvordan takker de jødene for den bbibel som de får fra dem? Ja, hva mener hedningefolkene? Husker de jødenes anstrengelser, strev og smerte og deres flid for meg i å bringe frelse til hedningefolkene?

5 Dere hedningefolk, har dere husket jødene, min pakts folk i fordums tid? Nei, men dere har forbannet dem og har ahatet dem og har ikke forsøkt å gjenreise dem. Men se, jeg vil la alt dette komme over deres egne hoder, for jeg, Herren, har ikke glemt mitt folk.

6 Du dåre som sier: En abibel, vi har en bibel, og vi trenger ingen annen bibel. Hadde dere fått noen bibel om den ikke hadde kommet gjennom jødene?

7 Vet dere ikke at det finnes mer enn én nasjon? Vet dere ikke at jeg, Herren deres Gud, har askapt alle mennesker, og at jeg husker dem som er på bøyene i havet og at jeg hersker i himlene oventil og på jorden nedentil, og jeg frembringer mitt ord til menneskenes barn, ja, til alle jordens nasjoner?

8 Hvorfor knurrer dere fordi dere skal motta mer av mitt ord? Vet dere ikke at ato nasjoners bvitnesbyrd stadfester for dere at jeg er Gud og at jeg husker én nasjon såvel som en annen? Derfor taler jeg de samme ord til én nasjon som til en annen. Og når de cto nasjoner kommer sammen, skal de to nasjoners vitnesbyrd også komme sammen.

9 Og jeg gjør dette for å bevise for mange at jeg er den asamme i går, i dag og for evig, og at jeg taler mine ord etter mitt eget behag. Og fordi jeg har talt ett bord, behøver dere ikke tro at jeg ikke kan tale et annet. For mitt verk er ennå ikke avsluttet og skal heller ikke bli det, hverken så lenge menneskene lever eller siden, i all evighet.

10 Derfor, fordi dere har Bibelen, behøver dere ikke tro at den inneholder alle mine aord, heller ikke behøver dere tro at jeg ikke har latt mer bli skrevet.

11 For jeg befaler aalle mennesker, både i øst og i vest og i nord og i syd og på øyene i havet, at de skal bskrive de ord som jeg taler til dem. For ut av cbøkene som skal skrives, vil jeg ddømme verden, enhver etter sine gjerninger, i overensstemmelse med det som er skrevet.

12 For se, jeg skal tale til ajødene, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til nephittene, og de skal bskrive det. Og jeg skal også tale til de andre stammene av Israels hus, som jeg har ført bort, og de skal skrive det. Og jeg skal også tale til calle jordens nasjoner, og de skal skrive det.

13 Og det skal skje at ajødene skal ha nephittenes ord, og nephittene skal ha jødenes ord, og nephittene og jødene skal ha Israels btapte stammers ord, og Israels tapte stammer skal ha nephittenes og jødenes ord.

14 Og det skal skje at mitt folk som er av aIsraels hus, skal samles hjem til sine arveland, og mitt ord skal også samles til bett. Og jeg vil vise dem som kjemper mot mitt ord og mot mitt folk som er av cIsraels hus, at jeg er Gud, og at jeg sluttet en dpakt med Abraham om at jeg ville huske hans eætt ffor evig.