2 Nephi 13

Kapittel 13

Juda og Jerusalem vil bli straffet for sin ulydighet – Herren fører sak og dømmer sitt folk – Sions døtre forbannes og pines for sin verdslighet – Sammenlign med Jesaja 3. Ca. 559–545 f.Kr.

1 For se, Herren, Hærskarenes Herre, tar bort fra Jerusalem og fra Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann,

2 helt og krigsmann, dommer og profet og den forstandige og den gamle,

3 befalingsmann over femti og hver høyt aktet mann og rådgiver og kyndig åndemaner og den veltalende.

4 Og jeg vil sette barn til å være deres fyrster, og spebarn skal herske over dem.

5 Og folket skal undertrykkes av hverandre og enhver av sin neste, barnet skal oppføre seg stolt mot den gamle, og den æreløse mot den som er høyt aktet.

6 Når en mann griper fatt i sin bror i sin fars hus og sier: Du har klær, vær du vår høvding og la ikke denne aødeleggelsen skje under din hånd –

7 på den dag skal han sverge og si: Jeg vil ikke være alege, for i mitt hus er det hverken brød eller klær. Gjør meg ikke til høvding over folket!

8 For Jerusalem ligger i aruiner, og Juda er bfalt fordi deres tunger og deres gjerninger har vært mot Herren for å sette seg opp mot hans herlighets øyne.

9 Deres ansiktsuttrykk vitner mot dem og tilkjennegir at deres synd har vært som aSodomas, og de kan ikke skjule det. Ve deres sjeler, for de har selv bragt ondskapen over seg!

10 Si til de rettferdige at det går dem avel, for de skal ete frukten av sine gjerninger.

11 Ve de ugudelige, for de skal forgå, for det deres hender har gjort, skal bli gjort mot dem selv!

12 Og mitt folks undertrykkere er barn, og kvinner råder over dem. Du, mitt folk, de som aleder deg, får deg til å feile og ødelegger den vei du skal gå.

13 Herren trer frem for å føre asak, og han står der for å dømme folkene.

14 Herren vil sette seg til doms over sitt folks gamle og deres afyrster, for de har bplyndret cvingården, og de dfattiges erov er i deres hus.

15 Hva mener dere? Dere river mitt folk i stykker og knuser de fattiges ansikter, sier Herren, Hærskarenes Gud.

16 Og Herren sier: Fordi Sions døtre er hovmodige og går med kneisende nakke og lar øynene flakke omkring, går og atripper og lager en klirrende lyd med føttene –

17 derfor skal Herren gjøre hodet skurvet på Sions døtre, og Herren skal aavdekke deres nakenhet.

18 På den dag skal Herren ta bort skjønnheten fra deres klirrende smykker og ahårnettene og bhalvmånene,

19 kjedene og armbåndene og atørklærne,

20 hodepryden og fotkjedene og pannebåndene og lukteflaskene og øreringene,

21 ringene og nesesmykkene,

22 ahøytidsklærne og kjolene og kappene og pungene,

23 aspeilene og de fine linklærne og hodeplaggene og slørene.

24 Og det skal skje: Istedenfor vellukt skal det være stank, istedenfor belte skal det være arep, istedenfor velstelt hår skal det være skallet hode, og istedenfor fin bkjole skal det være trang sekk, cbrennemerke istedenfor skjønnhet.

25 Dine menn skal falle for sverdet, og dine helter i krigen.

26 Og hennes porter klager og sørger, utplyndret sitter hun på jorden.