3 Nephi 29

Kapittel 29

Når Mormons bok kommer frem, er det et tegn på at Herren har begynt å samle Israel og oppfylle sine pakter – De som forkaster hans åpenbaringer og gaver i de siste dager, vil bli slått med en forbannelse. Ca. 34–35 e.Kr.

1 Og se, nå sier jeg dere at når Herren i sin visdom finner det passende at disse ord skal akomme til hedningefolkene ifølge hans ord, da kan dere vite at bpakten som Faderen har inngått med Israels barn om å føre dem tilbake til deres arveland, allerede begynner å gå i oppfyllelse.

2 Og dere kan vite at Herrens ord som er blitt uttalt av de hellige profeter, skal alle gå i oppfyllelse. Og dere behøver ikke si at Herren adrøyer med å komme til Israels barn.

3 Og dere behøver ikke tro i deres hjerter at de ord som er blitt uttalt, er unyttige, for se, Herren vil huske sin pakt som han har inngått med sitt folk av Israels hus.

4 Og når dere ser at disse ord kommer frem blant dere, da behøver dere ikke lenger vise forakt for Herrens gjerninger, for arettferdighetens bsverd er i hans høyre hånd, og se, hvis dere på den dag viser forakt for hans gjerninger, vil han straks la det falle på dere.

5 aVe den som viser bforakt for Herrens gjerninger, ja, ve den som cfornekter Kristus og hans verk!

6 Ja, ave den som fornekter Herrens åpenbaringer, og som sier at Herren ikke lenger virker ved åpenbaring eller ved profeti eller ved bgaver eller ved tungemål eller ved helbredelser eller ved Den hellige ånds kraft!

7 Ja, og ve den som på den dag for avinnings skyld sier at bintet mirakel kan utføres ved Jesus Kristus, for den som gjør dette, skal bli som cfortapelsens sønn for hvem det ikke var noen barmhjertighet, ifølge Kristi ord!

8 Ja, og dere behøver ikke lenger ahåne eller bforakte eller gjøre narr av cjødene eller noen levning av Israels hus, for se, Herren husker sin pakt med dem, og han vil gjøre med dem i overensstemmelse med det som han har sverget.

9 Derfor behøver dere ikke tro at dere kan vende Herrens høyre hånd til venstre, så han ikke kan felle dom og derved oppfylle pakten som han har inngått med Israels hus.