3 Nephi 30

Kapittel 30

Hedningefolkene i de siste dager blir befalt å omvende seg, komme til Kristus og bli regnet til Israels hus. Ca. 34–35 e.Kr.

1 Lytt, dere hedningefolk, og hør Jesu Kristi, den levende Guds Sønns ord som han har abefalt meg at jeg skulle tale om dere. For se, han befaler meg å skrive følgende:

2 Vend om, alle dere ahedningefolk – fra deres ugudelige veier, og bomvend dere fra deres onde gjerninger, fra deres løgn og bedrageri og fra deres horeri og fra deres hemmelige avskyeligheter og deres avgudsdyrkelse og fra deres mord og deres prestelist og deres misunnelse og deres strid, og fra all deres ugudelighet og avskyelighet – og kom til meg og bli døpt i mitt navn så dere kan få forlatelse for deres synder og bli fylt med Den hellige ånd, så dere kan bli cregnet til mitt folk som er av Israels hus.