3 Nephi 25

Kapittel 25

Ved Det annet komme vil de stolte og ugudelige bli brent som halm – Elijah vil vende tilbake før denne store og forferdelige dag – Sammenlign med Malaki 4. Ca. 34 e.Kr.

1 For se, dagen kommer som skal abrenne som en ovn. Og alle bde stolte, ja, og alle som lever ugudelig, skal være som halm, og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Hærskarenes Herre, så den ikke levner dem hverken rot eller gren.

2 Men for dere som frykter mitt navn, skal aRettferdighetens Sønn stå frem med legedom i sine vinger, og dere skal begynne å bvokse som ckalver på båsen.

3 Og dere skal atråkke ned de ugudelige, for de skal være som aske under fotsålene deres på den dag da jeg skal gjøre dette, sier Hærskarenes Herre.

4 Kom ihu Mose lov, min tjeners lov, den jeg ga til ham på aHoreb for hele Israel med lover og bud!

5 Se, jeg sender dere aElijah, profeten, før bHerrens dag kommer, den store og forferdelige.

6 Og han skal avende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå jorden med en forbannelse.