Moroni 3
  Footnotes

  Kapittel 3

  Eldster ordinerer prester og lærere ved håndspåleggelse. Ca. 401–421 e.Kr.

  1 Dette viser hvordan de disipler som ble kalt akirkens eldster, bordinerte prester og lærere —

  2 etter at de hadde bedt til Faderen i Kristi navn, la de sine hender på dem og sa:

  3 I Jesu Kristi navn ordinerer jeg deg til en prest (eller hvis han skulle være lærer, ordinerer jeg deg til en lærer) for å forkynne omvendelse og asyndsforlatelse gjennom Jesus Kristus ved utholdenhet i troen på hans navn til enden. Amen.

  4 Og på denne måten aordinerte de prester og lærere ifølge Guds bgaver og kall til menneskene, og de ordinerte dem ved cDen Hellige Ånds kraft som var hos dem.