Skriftene
Moroni 1
Nedlastinger
Hele boken (PDF)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Moronis bok

Kapittel 1

Moroni skriver til gavn for lamanittene – De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401–421 e.Kr.

1 Etter at jeg, aMoroni, hadde avsluttet forkortelsen av beretningen om Jareds folk, hadde jeg ikke tenkt å skrive mer, men jeg har ennå ikke omkommet, og jeg gir meg ikke til kjenne for lamanittene av frykt for at de skal drepe meg.

2 For se, deres innbyrdes akriger er voldsomme, og på grunn av sitt hat bdreper de alle nephitter som ikke vil fornekte Kristus.

3 Og jeg, Moroni, vil ikke afornekte Kristus, derfor vandrer jeg omkring overalt hvor jeg er trygg for mitt eget liv.

4 Derfor skriver jeg litt til, mot min hensikt, for jeg hadde ikke tenkt å skrive mer. Men jeg skriver litt til, så det kanskje en gang i fremtiden vil bli verdifullt for mine brødre, lamanittene, ifølge Herrens vilje.