Moroni 1
  Footnotes
  Theme

  Moronis bok

  Kapittel 1

  Moroni skriver til gavn for lamanittene — De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401–421 e.Kr.

  1 Etter at jeg, aMoroni, hadde avsluttet forkortelsen av beretningen om Jareds folk, hadde jeg ikke tenkt å skrive mer, men jeg har ennå ikke omkommet, og jeg gir meg ikke til kjenne for lamanittene av frykt for at de skal drepe meg.

  2 For se, deres innbyrdes akriger er voldsomme, og på grunn av sitt hat bdreper de alle nephitter som ikke vil fornekte Kristus.

  3 Og jeg, Moroni, vil ikke afornekte Kristus, derfor vandrer jeg omkring overalt hvor jeg er trygg for mitt eget liv.

  4 Derfor skriver jeg litt til, mot min hensikt, for jeg hadde ikke tenkt å skrive mer. Men jeg skriver litt til, så det kanskje en gang i fremtiden vil bli verdifullt for mine brødre, lamanittene, ifølge Herrens vilje.