Ordinanser
  Footnotes
  Theme

  Ordinanser

  Hellige ritualer og seremonier. Ordinansene består av handlinger som har åndelig betydning. Ordinanser kan også være Guds lover og bud.

  Kirkens ordinanser omfatter salving av syke (Jak brev 5:14–15), å velsigne nadverden (L&p 20:77, 79), dåp ved nedsenkning (Mat 3:16; L&p 20:72–74), velsignelse av barn (L&p 20:70), å meddele Den Hellige Ånd (L&p 20:68; 33:15), å overdra prestedømmet (L&p 84:6–16; 107:41–52), tempelordinanser (L&p 124:39) og ekteskap i den nye og evige pakt (L&p 132:19–20).

  Stedfortredende ordinans

  En religiøs ordinans som utføres av en levende på vegne av en som er død. Disse ordinansene trer først i kraft når de personer ordinansene er utført for, aksepterer dem, holder de pakter som er forbundet med dem, og blir beseglet ved Forjettelsens Hellige Ånd. Slike ordinanser utføres i dag i templer.