Alfabetisk Emneregister
  Footnotes
  Theme

  Alfabetisk Emneregister

  Hvordan det brukes. Dette emneregisteret er en alfabetisk oversikt over emner i evangeliet. Under hvert emne er det gitt en kort definisjon og i tillegg de viktigste henvisninger til Skriftene om emnet. Foran hver henvisning står det et kort sitat eller et sammendrag av skriftstedet. Henvisningene står i denne rekkefølge: Det gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter, Den kostelige perle. Følgende eksempel viser hvordan teksten skal forstås:

  sample

  Jord

  Den planet vi bor på — skapt av Gud ved Jesus Kristus — for å bli brukt av det dødelige mennesket i dets prøvestand. Dens endelige bestemmelse er å bli forherliget og opphøyet (L&p 77:1–2; 130:8–9). De som har levd slik at de er verdige til celestial herlighet, vil få jorden til evig bolig, (L&p 88:14–26) og vil dvele i Faderens og Sønnens nærhet (L&p 76:62).

  Skapt for mennesket

  Josef, sønn av Jakob

  Josefs stav

  Emnene er skrevet med store bokstaver og fete typer.

  Det gis en kort definisjon av hvert enkelt emne.

  Enkelte emner har underemner, som er skrevet med kursiv.

  Beslektede skriftsteder er oppgitt i parentes.

  Av og til vil du ikke finne opplysninger om emnet under det emne du har slått opp. Ordet se skrevet med kursiv vil fortelle hvor du kan finne opplysninger om emnet.

  Av og til vil du også finne opplysninger om det emne du studerer under andre emner i registeret. Ordene se også skrevet med kursiv vil fortelle deg hvilke emner dette er.

  Henvisninger til Skriftene som hjelper deg til å forstå definisjonen, vil du finne i parentes.

  Foran hver henvisning til Skriftene vil du finne et kort sitat eller et sammendrag av skriftstedet.

  Ordet se (eller se også) etterfulgt av en tankestrek, forteller deg at opplysningene står i et underemne under et hovedord.