Muzika
Udhën Mund ta Bësh t’Ndritshme
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

144

Udhën Mund ta Bësh t’Ndritshme

Me gjallëri

1. Udhën mund ta bësh t’ndritshme,

Shpirtin plot drit’ qiellore,

Nëse drit’ në zemër ke;

Errësirën në dit’ kthe,

Ku hijet fluturojn’ tej,

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

[Chorus]

Nëse drit’ në zemër ke,

Mund të dërgosh një rreze

Që natën në dit’ e kthen;

Shqet’simet gjith’ largohen

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

2. Mund t’i flasësh fjal’ t’dashur

Zemrës me inat t’mbushur;

Nëse drit’ në zemër ke;

Dhe pse pa rënd’si duket,

Sjell bekime qiellore,

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

[Chorus]

Nëse drit’ në zemër ke,

Mund të dërgosh një rreze

Që natën në dit’ e kthen;

Shqet’simet gjith’ largohen

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

3. Mund të bësh diçka të mir’

Nëse ka nevoj’ një fqinj,

Nëse drit’ në zemër ke;

Barrën e tij do ta ndash,

Kur atij leht’sim t’i jap’sh,

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

[Chorus]

Nëse drit’ në zemër ke,

Mund të dërgosh një rreze

Që natën në dit’ e kthen;

Shqet’simet gjith’ largohen

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

4. Mund t’jetosh një jet’ plot g’zim

N’botën plot grindje, mundim,

Nëse drit’ në zemër ke;

Shpirti yt dashuri ka Nga

Drita që vjen nga lart,

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

[Chorus]

Nëse drit’ në zemër ke,

Mund të dërgosh një rreze

Që natën në dit’ e kthen;

Shqet’simet gjith’ largohen

Nëse drit’ në zemër ti sot ke.

Teksti: Helen Silcott Dungan, rreth 1899

Muzika: James M. Dungan, 1851–1925

Mosia 2:17, 41

1 Pjetrit 3:8–12