Muzika
Do Këndojm’ për Sionin
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

29

Do Këndojm’ për Sionin

Me vendosmëri

1. Do këndojm’ për Sionin,

Mbret’ri t’Perënndis’.

Sioni ësht’ t’pastrit n’zemër,

Që Shpëtimtarin kërkojn’.

Sioni shpejt në gjith’ botën,

Per’ndin’ do dal’ t’takoj’.

2. Përmes zbulesave,

Dhën’ nga Per’ndia,

E vërteta ësht’ në tok’;

Profetët na m’sojn’ at’ forc’.

Sioni t’shohim na gatit

Shpëtimtarin prap’ t’vij’.

3. Kur shenjtor’t e Sionit

Vërtet mbajn’ ligjin,

Urrejtja, grindja do t’ik’;

Njer’zit jetojn’ n’dashuri.

Sion qiellor, eja ti

T’mbulosh prap’ tokën t’gjith’.

Teksti dhe muzika: Merrill Bradshaw, 1929–2000. © 1980 IRI

Doktrina e Besëlidhje 65:5–6

Doktrina e Besëlidhje 97:21