Muzika
Eja, Mbret i Mbret’ve
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

31

Eja, Mbret i Mbret’ve

Me guxim

1. Eja, Mbret i Mbret’ve!

Ty t’kemi pritur gjat’,

Shërim në krahët ke,

Njer’zit për t’çliruar.

Eja dëshir’ e kombeve

Izraeli në sh’pi t’mblidhet.

2. Eja, m’katin t’mbarosh

Dhe tokën ta pastrosh,

Drejt’sin’ t’vendosësh Ti,

Që shenjtor’ n’harmoni

Me këng’ plot g’zim dhe lumturi,

T’mir’presin paq’sorin mbret’rim.

3. Hosana do kumboj’

Prej të shpenguarve,

Lavdia do jehoj’

Me këng’ triumfu’se;

Do mbushet hap’sir’ e qiellit,

Me himne t’ëmbla nga Sioni.

4. I paqes, jetës Princ!

N’fronin Tënd mir’sevjen!

Teksa t’gjith’ t’zgjedhurit

Zotin e tyre t’ken’,

Kombet pagan’ do bien n’gjunj’,

Dhe Ty do t’përlëvdoj’ çdo gjuh’.

Teksti: Parley P. Pratt, 1807–1857

Muzika: Anon., rreth 1889

Doktrina e Besëlidhje 45:39, 44

Isaia 35:10