Muzika
Bini Zile në Qiellin Lart
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

133

Bini Zile në Qiellin Lart

Me zjarr

1. Bini zile në qiellin lart,

E shpejt’ reja, e ngrir’ drita.

Viti po shuhet nëpër nat’;

Bini zile dhe le t’shuhet.

Viti po shuhet nëpër nat’;

Bini zile dhe le t’shuhet.

2. Shkon I vjetri; të riun sjell.

Zile g’zimi n’dëbor’ bien.

Viti po ikën; le të shkoj’.

Jasht’ gënjeshtrat; t’vërtetën sjell.

Viti po ikën; le të shkoj’.

Jasht’ gënjeshtrat; t’vërtetën sjell.

3. Trimat, t’lirët njerëz sillni,

Zemër t’madhe, dor’ plot mir’si.

Err’sir’ të tokës jasht’ nxirrni;

Krishtin kudo në jet’ ftoni.

Err’sir’ të tokës jasht’ nxirrni;

Krishtin kudo në jet’ ftoni.

Teksti: Alfred Tennyson, 1809–1892

Muzika: Crawford Gates, 1921–2018. © 1948 IRI

2 Nefi 2:27–28

Doktrina e Besëlidhje 50:23–25