Muzika
N’se Nxiton te Kolobi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

185

N’se Nxiton te Kolobi

Mendueshëm

1. N’se nxiton te Kolobi,

Sa t’hapësh, të mbyllësh syt’,

Më pas t’vazhdoj’ me t’njëjtën

Shpejt’si flut’rimi yt,

A mendon se ndonjëher’,

Në tër’ përjetësin’,

Mund të zbulosh ti brezin

Ku Per’ndit’ kan’ fillim’n?

2. A t’shohësh t’madhin fillim,

Ku nuk shtrihej hapësir’?

T’shohësh të fundit krijim,

Ku mbarojn’ Perëndit’?

M’duket se Shpirti pëshp’rit:

“Askush ‘veç hap’sir’ s’gjen,

As sheh t’jashtmet mbulesa,

Ku asgjëja s’ka vend”.

3. Veprat e Per’ndis’ vazhdojn’

Edhe bot’ e jet’ shtohen;

Përmir’simi, zhvillimi

Një udh’ t’përjetshme t’ken’.

Nuk ka fund për hap’sirën;

Nuk ka fund për lëndën,

Nuk ka fund as për shpirtin;

Nuk ka fund për racën.

4. Nuk ka fund për virtytin;

Nuk ka fund për forcën;

Nuk ka fund për urtësin’;

Nuk ka fund për dritën.

Nuk ka fund për bashkimin;

Nuk ka fund për rinin’;

Nuk ka fund për t’vërtetën;

Nuk ka fund për prift’rin’.

5. Nuk ka fund për dashurin’;

Nuk ka fund për qenien;

Nuk ka fund për lavdinë;

Nuk ka vdekje në qiell.

Nuk ka fund për dashurin’;

Nuk ka fund për qenien;

Nuk ka fund për lavdinë;

Nuk ka vdekje në qiell.

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872

Muzika: melodi angleze, përsh. Ralph Vaughan Williams, 1872–1958, nga English Hymnal. Përdoret me lejen e Oxford University Press. Ndalohet bërja e kopjeve pa leje me shkrim të pronarit të së drejtës së autorit.

Abrahami 3:1–4, 9

Moisiu 1:3–4, 33–39