Muzika
Ne e Ndiejm’ të Vërtetën
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

178

Ne e Ndiejm’ të Vërtetën

Plot mendim

1. Ne e ndiejm’ të vërtetën;

Drit’n e ungjillit zbulon.

Nëse fyerje ende ka,

Mjer’ ata q’ato i thon’!

Mos gjyko, që t’mos gjykohesh,

Ishte e Jezusit k’shill’;

Ashtu siç jep, do të t’kthehet,

Bujarisht o pa dëshir’.

[Chorus]

Shpëtimtar, gjersa t’arrijmë

N’tok’ të lumtur, na drejto,

Ku engjëjt bashkohen me ne

Në lëvdim për Ty gjithmon’.

2. Jezus’ tha: “Ji i përulur”,

T’jesh gjykat’s ësht’ e vështir’;

Mëri t’mos kem, t’jem i dashur,

Nëse dua t’jem i d’lir’.

E vazhdu’shme duhet puna

M’simeve për t’iu bindur.

Nëse fqinjin vërtet dua,

N’udhën e ngusht’ un’ kam hyr’.

[Chorus]

Shpëtimtar, gjersa t’arrijmë

N’tok’ të lumtur, na drejto,

Ku engjëjt bashkohen me ne

Në lëvdim për Ty gjithmon’.

3. Njëher’ dikujt tjetër i thash’:

“Në sy një lëmishte ke;

Nëse je një mik, një vëlla,

Prit dhe më lër të ta nxjerr”.

Por un’ mir’ nuk mund ta shihja,

Se t’errët kisha shikim’n.

Kur më qart’ un’ e kërkova,

Një tra kisha n’syrin tim.

[Chorus]

Shpëtimtar, gjersa t’arrijmë

N’tok’ të lumtur, na drejto,

Ku engjëjt bashkohen me ne

Në lëvdim për Ty gjithmon’.

4. Nëse v’llan’ më shum’ e dua,

Lëmishten t’ia heq tër’sisht,

At’her’ shkëlqen më qart’ drita,

Se syri ësht’ vend i brisht’.

Të tjerët shpesh i qortova

Për diçka si lëmishtja;

Tani dua ta heq k’të tra;

O që lotët le ta lajn’!

[Chorus]

Shpëtimtar, gjersa t’arrijmë

N’tok’ të lumtur, na drejto,

Ku engjëjt bashkohen me ne

Në lëvdim për Ty gjithmon’.

5. Dashuria na sjell shërim;

Do të jap’ shikim më t’qart’;

Kur pash’ dështim të vëllait,

Un’ të drejt’ nuk kisha mjaft.

Tani më nuk do t’kem shqet’sim;

Hir’ i Jezusit gjithçka;

Lëmishtet jan’ gjë pa rënd’si

Kur mendoj për atë tra.

[Chorus]

Shpëtimtar, gjersa t’arrijmë

N’tok’ të lumtur, na drejto,

Ku engjëjt bashkohen me ne

Në lëvdim për Ty gjithmon’.

Teksti: Eliza R. Snow, 1804–1887; refreni nga M. E. Abbey

Muzika: Charles Davis Tillman, 1861–1943

Mateu 7:1–5

Alma 41:14–15