Muzika
Shih Prift’rin’ e Madhe Mbledhur (Kori i Burrave)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

211

Shih Prift’rin’ e Madhe Mbledhur

Kori i Burrave

Me forcë

1. Shih prift’rin’ e madhe mbledhur,

N’radh’ t’shtrënguara qëndrojn’ –

At’ dhe bir së bashku shërbejn’,

Të gjith’ mbledhur nga çdo komb.

Krenar’ zërat i bashkojnë,

N’himne lavd’rimi Atit,

Mesazh t’ungjillit para çojn’,

T’rivendosur në k’to dit’.

2. Si Sethi, që ati Adam,

K’shilla t’fuqishme i dha,

Përul’sisht mesazhin marrin,

Q’profeti thot’ nga zemra.

Rresht pas rreshti na zbulohet

E vërteta, terri shkon,

Përball’ dijes së përsosur

Ligjet çelestial’ sundojn’.

3. Eni, bij, me drejt’si ecni,

Siç bën’ et’rit tuaj fisnik’ –

T’mbajtur te shufra e hekurt,

Mbajtës t’Shpëtuesit prift’ri –

Gjer forca t’Satanit t’zhdu ken,

Në zinxhir t’lidhet ai,

Dhe t’lavdishmet aleluja

D’gjohen fort përmes qiellit,

Dhe t’lavdishmet aleluja

D’gjohen fort, d’gjohen fort përmes qiellit.

Teksti: Jean L. Kaberry, 1918–1997. © 1985 IRI

Muzika: Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 84:33–39

Alma 53:20–21