Muzika
Fjal’ t’Lavdishme për Ty Thuhen
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

28

Fjal’ t’Lavdishme për Ty Thuhen

Me madhështi

1. Fjal’ t’lavdishme për ty thuhen,

Sion, qytet i Per’ndis’!

Ai që fjala nuk i shkelet,

Ty për vendbanim t’zgjodhi.

Ngritur mbi Shkëmb të përjet’shëm,

Çfar’ mund të na prish’ çlodhjen?

Rrethuar me mur t’shpëtimit,

U buz’qesh ti armiqve.

2. Shih! Përrenj uj’rash të gjallë,

Vijn’ prej dashuris’ t’qiellit,

F’mij’t e Tu mir’ sigurojnë,

Frik’n e that’sirës largojn’.

Rreth çdo banese në pritje,

Shih t’dal’ reja dhe zjarri

Si lavdi dhe mbulesë jan’,

Tregojn’ se Zoti ësht’ pran’.

3. Banor’ t’bekuar t’Sionit,

Bler’ me gjak t’Shpëtimtarit;

Jezusi, që i besuan,

I bën prift’rinj t’Perëndis’.

Tek i ngre shenjtor’t n’dashuri,

Kur Ai si Mbret t’mbret’roj’,

Si prift’rinj, lavde solemne

T’gjith’ për fal’nderim t’ofrojn’.

Teksti: John Newton, 1725–1807. Përfshirë në librin eparë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Franz Joseph Haydn, 1732–1809

Psalmet 87:3

Doktrina e Besëlidhje 76:56–57, 66 (50–70)