Muzika
Un’ Besoj në Krisht
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

72

Un’ Besoj në Krisht

Me zjarr

1. Un’ besoj në Krisht; ësht’ Mbreti im!

Me gjith’ zemër do t’i thur himn;

Zën’ do ngre me lavd’rim dhe gaz,

Plot miratim do brohoras.

Un’ besoj në Krisht; Bir’ i Per’ndis’.

Në tok’ t’rronte, erdh’ mes njer’zis’.

Ai shëroi dhe ringjalli.

T’mira bëri; past’ veç lavdi.

2. Un’ besoj në Krisht, t’bekuarin!

Bir’ i Maris’ erdh’ për mbret’rim

Mes të vdekshmish fisi i Tij,

T’i shpëtonte prej mëkatit.

Un’ besoj në Krisht, që udh’n shënoi,

Që gjith’ çfar’ Ati kish, fitoi,

Që njer’zve u tha: “Më ndiqni,

O miq, që me Per’ndin’ t’jeni”.

3. Un’ besoj në Krisht – Zotin, Per’ndin’!

Këmbët m’i ngul Ai n’ungjillin.

Do t’adhuroj me gjith’ forcën;

Burim drite, t’vërtete ësht’.

Un’ besoj në Krisht; Ai më shpëton.

Prej Satanit Ai më çliron.

Me gaz do rroj, me dashuri

N’oborret e Tij n’përjet’si.

4. Un’ besoj në Krisht; ësht’ m’i larti!

Ëndrrën më t’shenjt’ fitoj prej Tij;

Kur mes hidh’rimit, dhembjes t’shkoj,

Zën’ e Tij d’gjoj: “Do të fitosh”.

Un’ besoj në Krisht; le t’vij’ ç’të doj’,

Në t’madhen dit’ me Të qëndroj,

Kur n’tok’ të vij’ Ai përsëri

T’sundoj’ mes bijve të njer’zis’.

Teksti: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 IRI

Muzika: John Longhurst, l. 1940. © 1985 IRI

2 Nefi 25:23, 26, 29

Mormoni 7:5–7