Muzika
Ju q’Thirreni t’Punoni (Burrat)
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

207

Ju q’Thirreni t’Punoni

Burrat

Me guxim

1. Ju q’thirreni t’punoni, t’shërbeni për Per’ndin’,

T’caktuar nga fjal’ e Tij, t’bekuar me prift’rin’,

T’u predikoni njer’zve lajmin për ungjillin

Dhe t’shpallni n’male paqen, t’vërtetën, shpëtimin:

2. Ambicje t’kot’ mos lini, as të botës lavdi,

T’njollosin mendjen tuaj; si burra silluni.

Kur zërat ju t’i ngrini lart e fort si bori,

Kombeve n’gjum’ t’u thoni: “Për Perëndin’ gati!”

3. Prej fjal’ve t’padobishme, krenaris’ dor’ hiqni;

Pa u lodhur lutuni, në t’vërtet’ qëndroni.

Ngush’llu’si do t’ju mësoj’, bekime ju dërgon.

Gjer në fund Shpëtimtari me ju do jet’ gjithmon’.

4. Per’ndia besim do u jap’, bekime ju presin.

Mbi vdekjen shpërblim keni lavdin’ dhe triumfin,

Shpejt duke mbajtur duaj, do t’vini në Sion,

Hidh’rim s’do të shijoni veç t’lavdishmen kuror’.

Teksti: Mary Judd Page, 1818–1907

Muzika: Daniel B. Towner, 1850–1919

Doktrina e Besëlidhje 4:1–7

Doktrina e Besëlidhje 75:2–5