Muzika
N’Agjërim K’tu t’Afrohemi
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

77

N’Agjërim K’tu t’Afrohemi

Me madhështi

1. N’agjërim k’tu t’afrohemi,

Zemrat t’pastroj’, frikën t’largoj’

Shpirti Yt, ne po lutemi,

Me dashuri urin’ t’plot’soj’.

2. Përmes t’voglës sakrific’, ne

Kujtofshim se forc’, jet’ çdo dit’

Si bekime na dërgove –

Mir’njohje na jep, t’lutemi.

3. T’na mbush’ agj’rimi me kujdes

Për gjith’ f’mijët e Tu n’nevoj’.

Nga begatia jon’ t’ndajm’ ne,

Qengjat t’ushqejm’, delet t’bekojm’.

4. K’të agj’rim, At’, na shenjt’ro Ti –

Besimin ton’ në Ty rritim.

Kur ne dëshmojm’ dhe lutemi,

Le t’mbushemi me paqe, g’zim.

Teksti: Paul L. Anderson, l. 1946. © 1981 Paul L. Anderson dhe Lynn R. Carson. Ky himn mund të kopjohet për t’u përdorur me raste, në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

Muzika: Clay Christiansen, l. 1949. © 1985 IRI

Moroni 6:5

Isaia 58:6–11