Muzika
T’Vërtet’ Ndaj Besimit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

162

T’Vërtet’ Ndaj Besimit

Me forcë

1. A do ngurrojn’ t’rinjt’ e Sionit

Në mbrojtjen e t’vërtetës?

Kur armiku po na sulmon,

A do i shmangemi luftës? Jo!

[Chorus]

T’vërtet’ ndaj besimit të prindërve tan’,

T’vërtet’ ndaj t’vërtetës për t’cilën u vran’,

Zoti urdh’ron,

Zemrën dhe dor’n,

Besnik, t’vërtet’ do qëndrojm’ gjithmon’.

2. Kur e dim’ se errësira

Kërkon t’pengoj’ Perëndin’,

A do l’shojn’ shufrën e hekurt

Fëmijët e premtimit? Jo!

[Chorus]

T’vërtet’ ndaj besimit të prindërve tan’,

T’vërtet’ ndaj t’vërtetës për t’cilën u vran’,

Zoti urdh’ron,

Zemrën dhe dor’n,

Besnik, t’vërtet’ do qëndrojm’ gjithmon’.

3. Për shpëtimin ton’ do veprojm’;

Të vërtetën do kërkojm’;

Me zellin e fort’ të rinis’

Do lutemi dhe punojm’. Po!

[Chorus]

T’vërtet’ ndaj besimit të prindërve tan’,

T’vërtet’ ndaj t’vërtetës për t’cilën u vran’,

Zoti urdh’ron,

Zemrën dhe dor’n,

Besnik, t’vërtet’ do qëndrojm’ gjithmon’.

4. Do përpiqemi t’denj’ t’jemi

Për të Zotit mbretëri,

Me të shëlbuarit besnik’

Që e deshën fjal’n e Tij. Po!

[Chorus]

T’vërtet’ ndaj besimit të prindërve tan’,

T’vërtet’ ndaj t’vërtetës për t’cilën u vran’,

Zoti urdh’ron,

Zemrën dhe dor’n,

Besnik, t’vërtet’ do qëndrojm’ gjithmon’.

Teksti dhe muzika: Evan Stephens, 1854–1930

1 Timoteut 4:12

Alma 53:18–21