Muzika
Ku Mund të Gjej Paqe?
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

67

Ku Mund të Gjej Paqe?

Plot mendim

1. Ku mund të gjej paqe?

Ku kam ngushëllim,

Kur tjera burime nuk më shërojn’?

Kur me zemrën plot plag’, lig’si o zem’rim,

Un’ tërhiqem mënjan’,

Shpirtin shqyrtoj?

2. Ku, kur dhembja m’shtohet,

Ku, kur brengosem,

Ku në nevoj’ mund t’rend, që un’ ta di?

Ku ësht’ dora e qet’ dhembjen të m’leht’soj’?

Kush mundet t’më kuptoj’?

Vetëm Ai.

3. Përgjigjet n’veçanti,

Pran’ më afrohet

N’timin Gjetseman, Mik Shpëtimtari.

Sjell paqe plot but’si për t’miat lutje.

Plot mir’si, dashuri

Gjer n’pafund’si.

Teksti: Emma Lou Thayne, 1924–2014. © 1973 IRI

Muzika: Joleen G. Meredith, l. 1935. © 1973 IRI

Gjoni 14:27

Gjoni 16:33

Hebrenjve 4:14–16