Muzika
Para, Ushtar’ t’Krishter’!
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

156

Para, Ushtar’ t’Krishter’!

Me guxim

1. Para, ushtar’ t’krishter’!

Marshoni si n’luft’,

Me kryq’n e Jezusit

Udh’heq gjer në fund.

Krishti, Zoti mbret’ror,

Kundër armikut

Në betej’ i udh’heq,

Shih si shkojn’ flamujt!

[Chorus]

Para, ushtar’ t’krish ter’!

Marshoni si n’luft’,

Me kryq’n e Jezusit

Udh’heq gjer në fund.

2. Në shenj’n e triumfit,

Satani zhduket;

Para, ushtar’ t’krishter’,

Para n’fitore.

Me thirrjen e lavdis’,

Dridhet tër’ ferri;

V’llezër, zërat ngrini

Himnet këndoni.

[Chorus]

Para, ushtar’ t’krish ter’!

Marshoni si n’luft’,

Me kryq’n e Jezusit

Udh’heq gjer në fund.

3. Shkon Kisha e Per’ndis’

Si ushtri e fort’;

V’llezër, ne po ecim

Ku ecën shenjtor’t.

Të përçar’ nuk jemi;

Si trup i tëri,

Një në shpres’ e doktrin’,

Një në dashuri.

[Chorus]

Para, ushtar’ t’krish ter’!

Marshoni si n’luft’,

Me kryq’n e Jezusit

Udh’heq gjer në fund.

4. Para, pra, ju njerëz;

Me g’zim ejani.

Në këng’ triumfu’se

Zërat bashkoni:

“Lavdi, himn dhe nderim

Ndaj Krishtit, Mbretit”.

Gjithmon’ kan’ kënduar

Engjëjt dhe njer’zit.

[Chorus]

Para, ushtar’ t’krish ter’!

Marshoni si n’luft’,

Me kryq’n e Jezusit

Udh’heq gjer në fund.

Teksti: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Muzika: Arthur S. Sullivan, 1842–1900

Ligji i Përtërirë 31:6

2 Timoteut 2:3