Muzika
G’zoni! Tingull Plot Lavd’ D’gjohet
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

165

G’zoni! Tingull Plot Lavd’ D’gjohet

Me forcë

1. G’zoni! Tingull plot lavd’ d’gjohet

N’triumf të t’drejtëve,

Rini e Sionit para shkon

Plot forc’ t’mrekullu’shme.

Me thirrje besnike zën’ ngrem’,

Thirrje ngadh’njyese:

Mbret’ron Jehova! Zot, Per’ndi,

Lavdi Ty, t’lartit Mbret.

2. Prej lashtësis’ gjithmon’ vazhdon

Dhe po shtohet çdo or’,

Ecim me besim, besnik’ri,

Me nder, hir dhe plot forc’.

Drita, fanar i vërtet’sis’

Së Perëndis’, udh’heq

Drejt lavdis’, mbret’ris’ t’përjetshme,

Tek dit’ e përkryer.

3. Ngrihuni, k’ndoni, bij t’njer’zve;

Lavdi dhe nder jepni.

Ngrihuni, k’ndoni emrit t’Tij,

Që vdiq që jet’ t’kemi.

Në mal t’Sionit dërgoni,

Me forc’ një këng’ g’zimi;

Triumfu’s mbi m’katin, dhembjen,

Me Të t’mbret’rojm’ n’lavdi.

Teksti: W. O. Robinson, 1876–1979. © 1948 IRI

Muzika: Frank W. Asper, 1892–1973. © 1948 IRI

Doktrina e Besëlidhje 84:62

Alma 26:8