Muzika
Gëzim, Zoti Ësht’ Mbret!
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

35

Gëzim, Zoti Ësht’ Mbret!

Me forcë

1. Gëzim, Zoti ësht’ Mbret!

Zotin Mbret t’adhurojn’!

Njer’zit t’falenderojn’,

T’festojn’ më shum’ gjithmon’.

[Chorus]

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

2. Mbret’ron Shpëtimtari,

Per’ndi i dashuris’.

Fronin e Tij zuri

Kur njollat na largoi.

[Chorus]

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

3. Mbret’ria s’mund t’dështoj’;

Ai qiell’n e tok’n sundon.

Çel’sat t’vdekjes, t’ferrit

Zotit Krisht i jan’ dhën’.

[Chorus]

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

Zemër merrni! Zërin ngrini!

Gëzim, un’ prap’ ju them, gëzim!

Teksti: Charles Wesley, 1707–1788

Muzika: Horatio Parker, 1863–1919

Filipianëve 4:4

Psalmet 32:11