Muzika
Shpirti i Per’ndis’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

2

Shpirti i Per’ndis’

Me ngazëllim

1. Shpirti i Per’ndis’ si një zjarr ja po digjet!

Lavdia e sot me fillon të agoj’.

Vegimet, uratat e lashta po kthehen

Dhe engjëjt po vijn’ tokën ta vizitojn’.

[Chorus]

Me ushtrit’ e qiellit me gaz do t’këndojmë,

Hosana, hosana Per’ndis’ dhe Qengjit!

Lavdia më e lart’, po, atyre t’u jepet,

Tani dhe përgjithmon’, Amen dhe amen!

2. Zoti zgjeron t’kuptuarin e shenjtor’ve,

Gjykat’sit e tyre si dikur vendos.

Dija dhe forca e Per’ndis’ po përhapen;

Veliq’ësht’ mbi tok’të çahet po fillon.

[Chorus]

Me ushtrit’ e qiellit me gaz do t’këndojmë,

Hosana, hosana Per’ndis’ dhe Qengjit!

Lavdia më e lart’, po, atyre t’u jepet,

Tani dhe përgjithmon’, Amen dhe amen!

3. Në shpirt do të th’rresim ne mbledhjet solemne,

Kudo të përhapim të qiellit mbret’ri,

Kështu prej besimit të mund të trash’gojmë,

Vegimet, uratat të Per’ndis’ lavdi.

[Chorus]

Me ushtrit’ e qiellit me gaz do t’këndojmë,

Hosana, hosana Per’ndis’ dhe Qengjit!

Lavdia më e lart’, po, atyre t’u jepet,

Tani dhe përgjithmon’, Amen dhe amen!

4. Ç’bekim do t’ket’ dita kur qengji dhe luani

Do rrojnë së bash ku pa etje për gjak,

N’Sion bekimin e tij t’marr’ Efraimi,

Kur Jezusi t’zbresë me karroc’n e zjarrt’!

[Chorus]

Me ushtrit’ e qiellit me gaz do t’këndojmë,

Hosana, hosana Per’ndis’ dhe Qengjit!

Lavdia më e lart’, po, atyre t’u jepet,

Tani dhe përgjithmon’, Amen dhe amen!

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835. Kënduar në përkushtimin e tempullit të Kirtland-it në 1836.

Muzika: Anon., rreth 1844

Doktrina e Besëlidhje 109:79–80

Doktrina e Besëlidhje 110