Muzika
O Ati Im
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

190

O Ati Im

Me zjarr

1. O Ati im, Ti që banon

N’vendin e lart’, plot lavdi,

Kur do jem sërish pran’

Teje Dhe të t’shoh Ty përsëri?

A në vendbanimin Tënd t’shenjt’

Shpirti im jetoi dikur?

N’fëmij’rin’ time të hershme,

Pran’ Teje a u rrita un’?

2. Për një qëllim t’urt’, t’lavdishëm,

K’tu në tok’ më vendose

Dhe m’largove nga kujtesa

Miqt’ e par’, lindjen time.

Por diçka e fshehtë shpeshher’

M’thoshte: “K’tu i huaj je”.

Ndieja se un’ kisha ardhur

Nga një m’e lart’suar sfer’.

3. Mësova të t’quaj Ty At’,

Përmes Shpirtit Tënd nga lart,

Por, gjersa kyç’ i dituris’

U rivendos, s’dija psen’.

Në qiej a ka prindër t’vetëm?

Jo, kuptim s’ka kjo ide!

E vërteta e përjetshme

Më thot’ kam një nën’ atje.

4. Kur në vdekshmëri të mos rroj,

Kur k’të jet’ të brisht’ t’le pas,

At’ dhe Nën’, a mund t’ju takoj

N’mbret’roret oborre lart?

Më në fund kur t’kem plot’suar

Çfar’ m’dërguat të bëj un’,

Me të përbashkët miratim

M’lini t’vij, t’jetoj me ju.

Teksti: Eliza R. Snow, 1804–1887

Muzika: James McGranahan, 1840–1907

Romakëve 8:16–17

Veprat e Apostujve 17:28–29 (22–31)