Muzika
Tani Le t’Gëzojmë
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

3

Tani Le t’Gëzojmë

Me hare

1. Tani le t’gëzojmë në dit’n e shpëtimit.

Si t’huaj mbi tok’ më s’duhet t’endemi.

Lajme t’mira na ushtojn’ ne dhe çdo kombi

Dhe shpejt do të vij’ ora e shpëtimit.

Kur çfar’ iu premtua shenjtor’ve t’u jepet,

Dhe askush s’do t’i ngacmoj’ nga agimi në dark’.

Dhe toka do duket si kopsht’ i Edenit

Dhe Je zus’ Izraelin në sh’pi do ftoj’.

2. Do duhemi shumë, s’do ndahemi kurrë,

Të liga s’do bëjmë, bashkuar gjithmon’.

Kur kan’ frik’ dhe dridhen të paperëndishmit,

Do t’presim ditën kur Shpëtimtari t’vij’.

Kur çfar’ iu premtua shenjtor’ve t’u jepet,

Dhe askush s’do t’i ngacmoj’ nga agimi në dark’.

Dhe toka do duket si kopsht’ i Edenit

Dhe Jezus’ Izraelin në sh’pi do ftoj’.

3. T’mbështetemi te Jehovai me besim

Që rrugën ta gjejmë në terr dhe zymti.

Pastaj kur mundimet dhe vuajtjet t’mbarojnë,

Me t’drejtët t’jemi kur Shpëtimtari t’vij.

Gjith’ çfar’ iu premtua shenjtor’ve do u jepet,

Dhe do kuror’zohen me engjëjt në qiell.

Dhe toka do duket si kopsht’ i Edenit

Dhe Krishti dhe njer’zit e Tij një do t’jen’.

Teksti: William W. Phelps, 1792–1872. Përfshirë në librin e parë të himneve SHDM, 1835.

Muzika: Henry Tucker, 1826–1882

Moisiu 7:61–67

Nenet e Besimit 1:10