Muzika
Më Pran’, Per’ndi, tek Ti
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

52

Më Pran’, Per’ndi, tek Ti

Me butësi

1. Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

Edhe pse ësht’ një kryq

Që mua më ngre.

Kënga ime do t’jet’

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

2. N’se dielli per’nduar,

Si endacak,

Err’sir’ t’më pushtonte,

Un’ prehje s’kam,

Prap’ n’ëndrra do të jem

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

3. Udha le të shfaqet,

Shkall’ drejt qiellit;

Gjithçka që Ti më jep,

Dhën’ plot mëshir’;

Engjëjt të më bëjn’ shenj’

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’, Per’ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

4. Me mendimet në zgjim

Plot lavdërim,

Bethelin do ta ngre

Nga hidhërim’;

Mjeri-met t’më sjellin’

Më pran’, Per’-ndi, tek Ti,

Më pran’, Per’-ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

5. O n’se n’krah të g’zimit

Qiellin për-shkoj,

Diell’, yjet t’harruar,

Lart fluturoj

Kënga ime do t’jet’

Më pran’, Per’-ndi, tek Ti,

Më pran’, Per’-ndi, tek Ti,

Më pran’ tek Ti!

Teksti: Sarah F. Adams, 1805–1848

Muzika: Lowell Mason, 1792–1872

Doktrina e Besëlidhje 88:63

Zanafilla 28:10–22