Muzika
Kur Tufat Ruanin Barinjt’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

128

Kur Tufat Ruanin Barinjt’

Me forcë

1. Kur tufat ruanin barinjt’,

At’ nat’ në tok’ t’ulur,

Posht’ zbriti engjëll’ i Zotit

Dhe lavdi shkëlqeu.

“Mos druani”, u tha, sepse

Të frik’suar ishin;

“Ju sjell lajme gëzimi t’madh

Ju dhe gjith’ njer’zimit.”

2. “Për ju n’qytet të Davidit

U lind pasardh’s i tij,

Shpëtimtari q’ësht’ Zoti Krisht,

Dhe kjo do t’jet’ shenja:

Qielloren Foshnje do t’gjeni,

Nga njer’zit për t’u par’,

Mbështjell’ me pelena t’thjeshta,

Në grazhd i vendosur.”

3. Kështu tha engjëlli dhe ja,

Një ushtri qiellore

U shfaq që Per’ndin’ lëvdonte

Me këng’, ai u foli:

“Per’ndis’ nga lart lavdi i qoft’

Dhe paqe past’ në tok’.

Nga qiell’ vullnet i mir’ njer’zve

Filloft’ dhe mos mbaroft’.”

Teksti: Nahum Tate, 1652–1715; bazuar te Lluka 2:8–14

Muzika: Këngë Krishtlindjeje nga Jorkshajër, rreth 1800

Lluka 2:8–14