Muzika
Izrael, Per’ndia po Th’rret
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

7

Izrael, Per’ndia po Th’rret

Me shpirt

1. Izrael, Per’ndia po th’rret

T’th’rret nga tokat mjerim plot.

Babilonia po shembet,

Per’ndia po e shkat’rron.

Eja në Sion ti eja

Para se zem’rimi t’rrjedh’.

Eja në Sion ti eja

Para se zem’rimi t’rrjedh’.

2. Izrael, Per’ndia po flet.

Zërin e Çliru’sit d’gjo.

Për popullin e Tij t’zgjedhur,

Mëngjes lavdie fillon.

Eja në Sion ti eja

Brenda mureve gëzo.

Eja në Sion ti eja

Brenda mureve gëzo.

3. Izrael, engjëjt po zbresin

Nga botët çelestiale,

Njeriut forcën t’i japin,

Që shenjtorët n’shpi t’kthehen.

Eja në Sion ti eja

Pran’ ësht’ Zoti që po vjen.

Eja në Sion ti eja

Pran’ ësht’ Zoti që po vjen.

4. Izrael, si mund të qëndrosh

Në të shtrembta, t’zymta udh’?

Gisht’ i gjykimit drejtohet

Për vones’ t’pa përligjur.

Eja në Sion ti eja!

Sioni lavde do thur’.

Eja në Sion ti eja!

Sioni lavde do thur’.

Teksti: Richard Smyth, 1838–1914

Muzika: Charles C. Converse, 1832–1918

Doktrina e Besëlidhje 133:7–16