Muzika
Për K’të Forc’ t’Kodrave
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

23

Për K’të Forc’ t’Kodrave

Me energji

1. Për k’të forc’ t’kodrave t’lëvdojm’, Zot,

Per’ndi i t’par’ve tan’;

Ti i bëre bijt’ e Tu t’fort’

Këmbë ndërsa vun’ mbi mal.

Izraelin Tënd udh’hoqe

Drejt në t’lirisë skaj;

[Chorus]

Për k’të forc’ t’kodrave t’lëvdojm’, Zot,

Per’ndi i t’par’ve tan’.

2. N’duart e shtypësve t’furishëm

Duruam, hoqëm gjat’;

Ndihm’ për ne n’dob’si Ti ishe,

Ndihma Jote forc’ na dha.

Mes barbarësh të panumërt,

N’lodhje para shkuam;

[Chorus]

Për k’të forc’ t’kodrave t’lëvdojm’, Zot,

Per’ndi i t’par’ve tan’.

3. T’sigurt’ Ti në k’të vend na prive,

Mes maleve mburoj’

Për më t’dashurit e bijve

Që Ti solle nga kudo.

Ne, për shkëmbin dhe për lumin,

Luginën që rrit bar,

[Chorus]

Për k’të forc’ t’kodrave t’lëvdojm’, Zot,

Per’ndi i t’par’ve tan’.

4. Vigjilentë ndaj llambës Tënde,

Drit’ e saj kurr’ t’mos resht’;

Rojë altarit i bëjm’ ne

Mes një qielli të qet’.

K’tu shkëmbinjt’ burojnë guxim,

Nga Ti sikur t’jen’ çar’,

[Chorus]

Për k’të forc’ t’kodrave t’lëvdojm’, Zot,

Per’ndi i t’par’ve tan’.

Teksti: Felicia D. Hemans, 1793–1835; përshtatur nga Edward L. Sloan,1830–1874

Muzika: Evan Stephens, 1854–1930

Psalmet 95:1–7