Muzika
Kur Besimi Duron
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

66

Kur Besimi Duron

Me qetësi

Nuk do dyshoj, nuk do kem frik’;

Pran’ ësht’ dashuri e Per’ndis’.

Dhurata e Tij m’ndihmon t’gjej

Forc’ t’brendshme dhe paqe t’mendjes.

Me plot dëshir’ jap për Atin

Besimin, lutjet, përul’sin’.

Shpirti i Tij më udhëzon,

Frik’ s’ka kur besimi duron.

Teksti: Naomi W. Randall, 1908–2001. © 1985 IRI

Muzika: Stephen M. Jones, l. 1960. © 1985 IRI

2 Timoteut 1:7

Doktrina e Besëlidhje 6:36–37