Muzika
Jezus Nazareas, Shpëtimtar, Mbret!
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

103

Jezus Nazareas, Shpëtimtar, Mbret!

Me adhurim

1. Jezus Nazareas,

Shpëtimtar, Mbret!

Mbi vdekjen triumfu’s,

Na solle jet’.

Fronin e Atit le,

N’tok’ jetove,

Vetë punën bëre,

Jetën e dhe.

2. Kur ham’ buk’n e thyer

Me përulje,

Për Ty mendojmë ne

Me mir’njohje.

Vrar’, cop’tuar për ne

Në Kalvari –

Vuajtja e Jote

Për ne, k’tu rri.

3. Kur në buz’ kupën vëm’

Me but’si pim’,

Zemrat tona mbushen;

Për Ty bekim!

Na drejto kudo shkojm’,

Der’ n’fund nga

Ty Jet’ më shum’ do mësojm’,

Miku i yn’.

Teksti dhe muzika: Hugh W. Dougall, 1872–1963

Gjoni 6:38–40

Gjoni 15:13