Muzika
Një Engjëll që nga Lart
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

11

Një Engjëll që nga Lart

Plot mendim / Me shpirt

1. Një engjëll që nga lart,

T’gjatën heshtje prishi;

K’to fjal’të hirshme tha,

I zbritur nga qielli:

Ja, n’Kumorahn e vetmuar

Një anal i shenjt’ ësht’ fshehur.

Ja, n’Kumorahn e vetmuar

Një anal i shenjt’ ësht’ fshehur.

2. Moroni vulosi,

Për shum’ koh’ t’qëndronte,

Prap’ t’fliste nga pluh’ri,

T’Zotit urdhër t’priste.

Përsëri do të dal’ në drit’

Në tok’ të shpall’ t’Krishtit mbret’ri.

Përsëri do të dal’ në drit’

Në tok’ të shpall’ t’Krishtit mbret’ri.

3. Për t’Jozefit bij flet

Mbetjen bën të njohur,

T’kombeve t’vdekura,

Që jetuan dikur.

Përs’ri plot’sin’ e ungjillit

Do të zbulojn’ faqet e tij.

Përs’ri plot’sin’ e ungjillit

Do të zbulojn’ faqet e tij.

4. U plot’sua koha,

Dita e pritur gjat’;

T’largohet err’sira,

Toka bindje të jap’.

Vulat hiqni; larg t’shpalosen

Botës drit’, lavd’ t’i zbulohen.

Vulat hiqni; larg t’shpalosen

Botës drit’, lavd’ t’i zbulohen.

5. Plot g’zim Izraeli

Do t’mblidhet në shtëpi,

Do t’përdor’ pasurin’

T’ngrer’ Jerusalemin,

Kur Sioni ngrihet, do shkëlqej’,

Do mbush’ tok’n me t’shenjtën t’vërtet’.

Kur Sioni ngrihet, do shkëlqej’,

Do mbush’ tok’n me t’shenjtën t’vërtet’.

Teksti: Parley P. Pratt, 1807–1857

Muzika: John E. Tullidge, 1806–1873

Joseph Smith—Historia 1:30–34

Doktrina e Besëlidhje 128:20