Muzika
Dikur në Qytet t’Davidit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

122

Dikur në Qytet t’Davidit

Me nderim

1. Dikur në qytet t’Davidit,

Ndodhej një e varfër stall’,

Ku një nën’ për foshnjën pati

Një korit’ për t’tijin shtrat.

Ajo nën’ ish Maria,

Jezu Krishti bir’ I saj.

2. N’tok’ nga qielli Ai zbriti,

Për t’gjith’ ësht’ Zot’ e Per’ndi,

Dhe një stall’ ish strehim’ i Tij,

Një korit’ ishte djepi;

Mes t’varfërve, të dobt’ve,

Shpëtimtar’ i shenjt’ rronte.

3. Syt’ tan’ do ta shohin më n’fund,

Prej shëlbueses dashuri;

Se ai f’mi’ i dashur, i urt’

Është Zoti lart në qiell,

Dhe bijt’ e Tij i drejton

Te vendi ku Ai shkon.

Teksti: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Muzika: Henry J. Gauntlett, 1805–1876

Lluka 2:4–7, 11–12

Mosia 3:5–8