Muzika
O Ejani Besnik’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

121

O Ejani Besnik’

Me madhështi

1. O ejani besnik’,

T’g’zuar, triumfues!

O ejani ju t’gjith’ në Bethlehem.

Ejani, shihni

T’lindur Mbret t’engjëjve;

[Chorus]

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’,

Krishtin Zot.

2. – Këndo kor engjëjsh,

Këndo plot me ngadh’njim;

– Këndoni ju banor’ të qiellit lart!

Lavdi Per’ndisë,

Lavdi në më t’lartin;

[Chorus]

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’,

Krishtin Zot.

3. – Zot, t’përshëndesim,

Lindur k’të dit’ t’lumtur;

– Jezus, gjith’ lavdia të t’jepet Ty.

Biri i Atit,

Sot në mish ësht’ shfaqur;

[Chorus]

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’;

O ejani ta adhurojm’,

Krishtin Zot.

Teksti: Atrib. John F. Wade, rreth 1711–1786; përkth. nga Frederick Oakeley, 1802–1880

Muzika: Atrib. John F. Wade

Lluka 2:8–20

Psalmet 95:6