Muzika
Mir’sevjen Mëngjes Shabati
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

181

Mir’sevjen Mëngjes Shabati

Me gjallëri

1. Mir’sevjen mëngjes Shabati.

Nga çdo shqet’sim prehje gjejm’.

Sa i mir’pritur agimi,

Dit’ lutjesh,Shabat i shenjt’.

N’shkollën e së dielës takojm’

M’sues t’mir’ që na duan.

Që përpiqen shum’ t’na mësojn’

T’Shpëtimtarit rregull t’art’.

[Chorus]

Mir’sevjen mëngjes Shabati.

Nga çdo shqet’sim prehje gjejm’.

Sa i mir’pritur agimi,

Shabat i shenjt’, Dit’ lutjesh.

2. Kambana t’Shabatit bien;

F’mijët të g’zuar këndojn’!

Jehonat përreth dëgjohen.

Ç’tinguj të këndshëm kumbojn’!

Çdo not’ e but’ na lut, na fton

Të vijm’, larg të mos qëndrojm’.

Muzik’ na përsh’ndet n’udhën ton’;

Shpejt tani, shpejt, le t’nxitojm’.

[Chorus]

Mir’sevjen mëngjes Shabati.

Nga çdo shqet’sim prehje gjejm’.

Sa i mir’pritur agimi,

Shabat i shenjt’, Dit’ lutjesh.

3. Me përkushtim kokat ulim;

Per’ndis’ lavdi t’i këndojm’.

Zemrat tona plot përmallim,

Kërkojn’ udh’ t’shenjta t’mësojm’.

Prej librave të zbulesës

Që kur jemi t’rinj t’mësojm’.

Na drejtojn’ drejt së vërtetës

Fjal’t e frym’zimit hyjnor.

[Chorus]

Mir’sevjen mëngjes Shabati.

Nga çdo shqet’sim prehje gjejm’.

Sa i mir’pritur agimi,

Shabat i shenjt’, Dit’ lutjesh.

4. Këtu miqt’ dhe fqinjët takojm’;

Të pranishëm jan’ prind’rit.

Punët tona me dëshir’ bëjm’.

I përkasim mbretëris’.

Fisnike ësht’ e vërteta.

Sprovat besimin forcojn’;

Stuhis’ trimërisht i bëjm’ ball’

Dhe kur bota kundërshton.

[Chorus]

Mir’sevjen mëngjes Shabati.

Nga çdo shqet’sim prehje gjejm’.

Sa i mir’pritur agimi,

Shabat i shenjt’, Dit’ lutjesh.

Teksti: Robert B. Baird, 1855–1916

Muzika: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Doktrina e Besëlidhje 59:9–10

Mosia 4:15