Muzika
Fjala Jote e Shenjt’
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

177

Fjala Jote e Shenjt’

Me zjarr

1. Dëgjojm’ fjalën Tënde të shenjt’,

Në dit’ t’fundit shpallur.

Zemrat lart’son; shpirtrat na ngre,

T’lëvdojm’ udh’t e Tua.

2. Lexojm’ fjalën Tënde të shenjt’

Me mendim dhe lutje.

D’gjuar t’Shpirtit pëshpëritje;

Kujdesin Tënd ndiejm’ ne.

3. Ndajm’ ne fjalën Tënde të shenjt’;

Shpallim ungjillin Tënd.

Dëshmojm’, o Zot, me përulje,

T’shëlbuarin emrin Tënd.

4. Mir’njoh’s për fjal’n Tënde të shenjt’;

Me g’zim lavd të t’këndojm’.

Ndihm’, Zot, t’mësojm’ fjalën

Tënde Dhe gjithmon’ ta jetojm’.

Teksti: Marvin K. Gardner, l. 1952. © 1985 IRI

Muzika: Robert Cundick, l. 1926. © 1985 IRI

Doktrina e Besëlidhje 18:34–36

2 Nefi 4:15–16